Serra i Bauçà, Antoni

Sóller, 1936

Serra i Bauçà, Antoni

Plaça Nova

latitud: 41.221479
longitud: 1.534835

Municipi: El Vendrell
Comarca: Baix Penedès

Plaça Nova

Aquests havien estat els meus carrers...

Oliver i Cabrer, Maria Antònia. Barcelona

Aquests havien estat els meus carrers...

Llach i Grande, Lluís

Girona, 1948

Llach i Grande, Lluís

La Font del Cubilà

latitud: 42.236374
longitud: 2.297861

Municipi: Sant Joan de les Abadesses
Comarca: Ripollès

La Font del Cubilà

Això d'ara és una pròrroga...

Camps i Barber, Esperança. Ciutadella

Això d'ara és una pròrroga...

973 autors, 7.292 textos inscrits en 3.713 indrets, 3 rutes, unes 1.458.400 paraules repartides per la nostra geografia